PORTISHEAD, Roads (DUMMY) in BEIJING (CHINA)

Imatges quotidianes dels hutongs, metro, monuments, menjar, pol.lució … amb cançó de Portishead (Dummy).

Everyday images of the hutongs, metro, monuments, food, pollution … Portishead (Dummy) song.

Enregistrat al febrer i març del 2014.