Què és La Trompa?

Productora audiovisual creada el 2015 per el realitzador Jordi Romero que pretén realitzar i difondre continguts de tot tipus.

Qui hi ha al darrera

Jordi Romero, realitzador audiovisual amb el Grau Superior de Realització d’Audiovisuals i Espectacles (ITES, Barcelona). Ha treballat en diferents mitjans al llarg dels anys; a La Selva Televisió com ENG, al Punt Televisió com a càmera i editor en diferents programes, a Televisió de Girona com a realitzador, editor i operador de càmera en la unitat mòbil on encara hi treballa. Actualment compagina a aquesta última feina amb la productora Lavínia (BCN) on exerceix d’operador de càmera per a Informativos Telecinco.
El seu projecte més destacat fins al moment ha sigut un programa de cultura que es va emetre a Televisió de Girona el 2019-20, l’AtrapaMozzzques. Un programa que va exercir d’altaveu de la cultura que es movia a les ciutats de Girona i Salt durant els 10 programes que va durar el projecte.

Clients