Documental Beijing (China)

Documental de la ciutat de Beijing (Xina), metro, polució, hutongs… Enregistrat al febrer i març del 2014.

Documental de la ciudad de Beijing (China), metro, polución, hutongs… Grabado en febrero y marzo de 2014.

Documental about the city of Beijing (China), subway, polution, hutong… Recorded in February and March 2014.