Docu BEIJING (Xina)

Documental de la ciutat de Beijing (Xina), entrevistes, metro, polució, hutong…

Enregistrat al febrer i març del 2014.