Eduard Casademont

En la vida dels homes tot projecte comença per una decisió que surt de l’ou quan l’idea original ens obsessiona i ens posseeix, arribats a aquest punt és tan gran que ha de mudar de pell i en forma d’eco recorre l’espai que ens envolta i es convertint-se en pura expressió. La Trompa produccions n’ha recollit un petit exemple.

En la vida de los hombres todo proyecto comienza por una decisión que sale del huevo cuando la idea original nos obsesiona y nos posee, llegados a este punto es tan grande que tiene que mudar de piel y en forma de eco recorre el espacio que nos rodea y es convirtiéndose en pura expresión. La Trompa Produccions ha recogido un pequeño ejemplo. Grabado en Mataró, noviembre de 2013.

In the life of men every project begins because of a decision, when the original idea haunts us and owns us, when we get to this point it is so big it has to moult and as an echo travels the space around us and is it becomes pure expression. Trompa Productions has collected a small example.

Enregistrat a Mataró, novembre del 2013.

http://cargocollective.com/Rproject

http://nomperdut.wordpress.com/